Įstaigų interneto svetainių kūrimas ir atnaujinimas

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 (aktuali redakcija 2011 m. sausio mėn. 21 d.) valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos privalo turėti interneto svetainę, atitinkančią apraše nurodytus reikalavimus.

Galime sukurti naują arba atnaujinti esamą interneto svetainę pagal keliamus bendruosius reikalavimus įstaigų interneto svetainėms. Taip pat pagal poreikį atlikti periodinius interneto svetainės priežiūros ir atnaujinmo darbus.

Interneto svetainės mokykloms, darželiams, sveikatos priežiūros įstaigoms, savivaldybių įmonėms bei kitom įstaigom.

Susisiekite ir mes viskuo pasirūpinsime.